دانلود فایل فعالیت های راه اندازی دیسیپلین برق و مکانیکال و پایپینگ

دانلود فایل فعالیت های راه اندازی دیسیپلین برق و مکانیکال و پایپینگ

در مرحله Pre-Commissioning، فعالیت‌های اصلی برای آماده‌سازی و اجرای بهتر راه اندازی انجام می‌شود. این شامل تست‌ها، چک‌لیست‌ها، و آزمون‌های مختلف بر روی تجهیزات می‌شود. هدف این مرحله، اطمینان از آمادگی سیستم... ادامه مطلب »